#உருவத்தை வைத்து யாரையும் #எடை போடக்கூடாதென #அனுபவப்பூர்வமாகஉணர்ந்த நாள் இன்று…..😂
#பெரிய” வெங்காயம் கிலோ #50ரூபாய்…
#சின்ன” வெங்காயம் கிலோ #150ரூபாய் 😝😝😝😝😝😝

  • வைரமுருகன்

Leave A Reply

%d bloggers like this: