சபரிமலைக்கு பெண்களை அனுமதிப்பது பற்றிய வழக்கில் கேரளாவில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளத்தை கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் என்று எஸ் குரு மூர்த்தி பதிவு போட்டிருக்கிறார். இவர்தான் ஆர்எஸ்எஸ் சித்தாந்தவாதி! அந்த அமைப்பின் லட்சணம் எத்தகையது என்பதை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். இயற்கை சீற்றத்தைக்கூட இந்து பெண்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்து
கிறார்கள். அது சரி, ஒரு வழக்கில் வெற்றி பெற தனது சொந்த மக்களை  கொடூரமாக பழிவாங்குகிற கடவுளாக அய்யப்பனை சித்தரிக்கிறாரே,  இதை அவரின் பக்தர்கள் ஏற்கிறார்களா?

Ramalingam Kathiresan

Leave A Reply

%d bloggers like this: