மோடி: மத நம்பிக்கையின் பெயரால் செய்யப்படும் வன்முறையை சகித்துக்கொள்ள முடியாது. இதைத்தான் 35 ஆண்டுகளுக்கு முன் நாங்கள் சொன்னோம்.

Vijayasankar Ramachandran

Leave A Reply

%d bloggers like this: