ஆயுத தரகர் சந்திராசாமி!

பாலியல் வல்லுறவு கொலை பிரேமானந்தா!

பாலியல் வல்லுறவு நித்யானந்தா!

யமுனை நதியழித்த ஸ்ரீஸ்ரீ ரவிசங்கர்!

யானைவழி பறித்து காடழித்து குழந்தைகள் வாழ்வழிக்கும் ஜக்கி!

கொலையாளி ராம் ரஹீம்!

குழந்தைகளை சிதைத்தழித்த ஆசாராம்!

தரங்கெட்ட பொருள் விற்று பணம்கொழிக்கும் பாபா ராம்தேவ்

தொடர்கிறது ………

பாபாக்களின் பட்டியலும் குற்றங்களின் நீளமும்.

இவற்றோடு RSS &பிஜேபி நண்பர்களின் பட்டியலும்.

Leave A Reply

%d bloggers like this: