மதுரை;                                                                                                                                                        

  • பெரியாறு 115.90 அடி,     (நீர்வரத்து 462 கன அடி,  திறப்பு 225 கனஅடி)
  • வைகை 29.53 அடி,          (நீர்வரத்து 181கன அடி,  திறப்பு 40 கனஅடி)
  • மஞ்சளாறு 33.30 அடி,      (நீர்வரத்து 12 கன அடி,  திறப்பு இல்லை)
  • சோத்துப்பாறை 74.78அடி(நீர்வரத்து 3 கன அடி, திறப்பு 3 கனஅடி)
  • சண்முகா நதி அணை 20.95 அடி,( நீர்வரத்து இல்லை, திறப்பு இல்லை
    மழையளவு (மி.மீ )
  • கொடைக்கானல் -0.6 , பெரியாறு -1.8 .வீரபாண்டி -4.

Leave A Reply

%d bloggers like this: