புரியுதா?????

இட ஒதுக்கீடு கோருபவர்கள்

அறிவற்றவர்கள் இல்லை……

வாய்ப்பு அற்றவர்கள்….

  • Raja Sundari

Leave A Reply

%d bloggers like this: