“ஊரான் ஊரான் தோட்டத்திலே
ஒருத்தன் போட்டாண்டா வெள்ளரிக்காய்
காசுக்கு ரெண்டு விக்கச் சொல்லி அவன்
காகிதம் போட்டாண்டா பாஜக-காரன்”

புரோக்கர் கமிஷன கரெக்டா எங்க முதலாளி கிட்ட கட்டிறனும் பாத்துகங்க

Muthu Krishnan

Leave A Reply