மருத்துவக் கல்வியில் உள்ஒதுக்கீடு கிடையாது. ரேஷன் கார்டு கிடையாது.கேஸ் மானியம் கிடையாது. மாதந்தோறும் கேஸ் விலை உயரும் .ஒரே நாளில் எத்தனை இன்ப அதிர்ச்சி.செத்துப் போனவர்கள் பாக்கியவான்கள். தவணை முறையில் சாபவர்கள் பரிதாபத்திற்குரிவர்கள் ‘

-Mathukkur Ramalingam

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.