“நமது எம்ஜிஆர்” ஏட்டில் தமிழகத்தின் உரிமைகள் பறிக்கப்படுவது பற்றி ஓர் ஆவேசமான கவிதை வெளிவந்திருக்கிறது.
பறிக்கிற பாஜக வின்ஜனாதிபதி வேட்பாளருக்கு வாக்களித்துவிட்டு,
உதவி ஜனாதிபதி வேட்பாளரை தேடிப்போய் ஆதரவு தெரிவித்துவிட்டு
ஏனிந்த வெட்டி புலம்பல்?
துரியோதனன் பாஞ்சாலியின் துயில் உறிந்தபோது பாண்டவர்கள் கை
யறு நிலையில் நின்றார்கள். அதிமுக பாண்டவர்களோ தமிழ்த்தாயின்
துயில் உறியும் துரியோதனனுக்கு தம் கையால் வெற்றிமாலை சூட்டுகி
றார்கள்!

 உங்களின் கவிதை நிற்காது,  துரோகம் நிற்கப் போகிறது.

  • Ramalingam Kathiresan

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.