ஈசா யோக மையத்தின் அனைத்து கட்டிடங்களுக்கும் தமிழக அரசு சிறப்பு அனுமதி அளித்துள்ளது. கடந்த நான்காண்டுகளாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் நடந்துவரும் நிலையில் இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது… Siva Apt

Leave A Reply