ஜெர்மனி;                                                                                                                                                                                  உலகின் மிகப்பெரிய லேசர் எக்ஸ்-ரே கருவியை ஜெர்மனியில் உள்ள ஹம்பர்கிற்கு அருகில் இருக்கும் டி.சி.ஐ ஆராய்ச்சி கண்டுபிடித்துள்ளது.
அதிர்வெண்;                                                                                                                                                                              அணு கட்டமைப்புகள் அவற்றின் செயல்முறைகளின் படங்களை தெளிவாகக் காண வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு வினாடிக்கு 27,000 ஃப்ளாஷ் அதிகரிக்கும்.
பிரான்ஸ், இத்தாலி, போலந்து, ரஷ்யா, ஸ்பெயின், சுவீடன் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய நாடுகளிலிருந்து டி.சி.ஐ (லேசர் எக்ஸ்-ரே ) நிறுவனங்கள் நவீன லேசரை பிரபலப்படுத்தும் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.