தேனி மாவட்டத்தில் பேருராட்சி பகுதிகளிலும் 100 நாள் வேலை வழங்க கோரி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் தலைமையில்   ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகம் முற்றுகையிட்ட காட்சி.

Leave A Reply

%d bloggers like this: