கடும் வெயில் காரணமாக மக்கள் வெளியே வரத் தயக்கம் காட்டினாலும், தர்பூசணி, பனை நுங்கு விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. இடம்: (சிதம்பரம்)

Leave A Reply