பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு கோட்டுப் போடறவங்க ராட்டையில் நூல் நூற்கிற மாதிரியான புகைப்படம். .
காதி காலண்டரில் காந்தியின் புகைப்படத்தை நீக்கி விட்டு மோசடியின் புகைப்படம். .
பார்க்கவே அருவருப்பாக இருக்கிறது.
இப்படியொரு
#விளம்பரப் பித்து….த்தூ!

-நறுமுகை தேவி

Leave A Reply