தினமும் இரண்டு முறை பல் துலக் குவது நல்லது என்று பல் டாக்டர்கள் கூறுகிறார்கள். அதற்காக, உணவோ அல்லது குளிர்பானமோ சாப்பிட்ட உடனே பல்துலுக்கி கொண்டிருந்தால், அது பல்லுக்கு கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடும் என அமெரிக்காவில் உள்ள பொது பல் மருத்துவ அகாடமியின் தலைவர் ஹோவர்டு கேம்பிள் எச்சரிக்கிறார். குறிப்பாக வாயு நிறைந்த மற்றும் அமிலத்தன்மை கொண்ட குளிர்பானங்களைக் குடித்தவுடன் பல் துலக்கினால் அந்த அமிலம், பல ஈறுகளையும் அதன் அடியில் உள்ள படலத்தையும் எரித்து சேதப்படுத்தி விடுகிறதாம். இதனால் பல் துலக்குகிறோம் என்ற பெயரில் அந்த அமிலத்தை ஈறுகளுக்குள் ஆழமாக தள்ளும் வேலையைத்தான் நாம் செய்கிறோம் என்று அவர் கூறுகிறார். அதே சமயத்தில் குளிர்பானம் குடித்த ஒரு மணி நேரத்திற்குப்பின் பல்துலக்கினால் எந்த வகையான பிரச்சனையும் இல்லை என்பது உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.

Leave A Reply

%d bloggers like this: