திருவாரூர், ஜூன் 6-பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர் மாணவர்கள் மற்றும் மாணவியருக்கென திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 13 பள்ளி விடுதிகள் மாணவர் களுக்காகவும், 7 பள்ளி விடு திகள் மாணவியருக்காக வும், 2 கல்லூரி விடுதிகள் மாணவர்களுக்காகவும், 3 கல்லூரி விடுதிகள் மாணவி யருக்காகவும் தமிழக அர சின் சார்பில் செயல்பட்டு வருகின்றன.4 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 வகுப்பு வரை படிக்கும் பள்ளி மாணவ, மாணவியர் பள்ளி விடுதிகளிலும், பட் டப்படிப்பு, பட்ட மேற் படிப்பு மற்றும் பாலிடெக் னிக் படிப்புக்களில் பயிலும் மாணவ, மாணவியர் கல் லூரி விடுதிகளிலும் சேரு வதற்கு தகுதி உடையவர்கள் ஆவர்.மாணவ, மாணவிய ருக்கு உணவு, தங்கும் வசதி, 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கு சிறப்பு வழிகாட்டிகள், மலைப்பிர தேசங்களில் இயங்கும் விடு திகளில் கம்பளி மேலாடை கள் ஆகியவை இந்த விடுதி களில் இலவசமாக வழங் கப்படும்.இந்த விடுதிகளில் சேர விண்ணப்பிக்கும் மாணவ, மாணவியரது பெற்றோர் களின் ஆண்டு வருமானம் 1 லட்சம் ரூபாய்க்குள் இருக்க வேண்டும். இருப்பிடத்தி லிருந்து பயிலும் கல்வி நிலையத்தின் தொலைவு குறைந்தபட்சம் 8.கி.மீக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்.
இந்த தூர விதி மாணவியர் களுக்கு பொருந்தாது.தகுதியுடைய மாணவ, மாணவியர்கள் விண்ணப் பங்களை சம்பந்தப்பட்ட விடுதி காப்பாளர் அல்லது காப்பாளினிகளிடமிருந்தோ அல்லது மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் உள்ள மாவட்ட பிற்படுத் தப்பட்டோர் மற்றும் சிறு பான்மையினர் நல அலு வலகத்தில் இருந்தோ இல வசமாக பெற்றுக்கொள்ள லாம்.பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பள்ளி விடுதிகளைப் பொறுத்த வரை விடுதி காப்பாளர், காப்பாளினியிடம் அல்லது மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட் டோர் மற்றும் சிறுபான் மையினர் நல அலுவலகத் தில் வரும் 15ஆம் தேதிக் குள்ளும், கல்லூரி விடுதி களில் சேர விரும்புவோர் சம்பந்தப்பட்ட விடுதி காப் பாளர் அல்லது காப்பாளி னியிடம் அல்லது மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் ஜூலை மாதம் 15ஆம் தேதிக்குள் ளும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.மாணவ, மாணவியர்கள் விண்ணப்பிக்கும்பொழுது சாதி மற்றும் பெற்றோரது ஆண்டு வருமானச்சான் றிதழ்களை அளிக்க வேண் டாம். விடுதியில் சேரும் போது மட்டும் இந்த சான் றிதழ்களை அளித்தால் போதுமானது.தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு விடுதியிலும் முகாம்வாழ் இலங்கைத் தமிழர்களின் குழந்தைகளுக் கென தனியே 5 இடங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.மேலே கூறியுள்ள தகுதி வாய்ந்த மாணவ – மாணவி யர்கள் அனைவரும் அர சின் இச்சலுகைகளை பெற்று பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் சி.நட ராசன் கேட்டுக்கொண்டுள் ளார்.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.