ரூ.10 ஆயிரம் கோடி அளவிற்கு நடந்துள்ள இந்த ஊழலால், இந்தியாவில் வறுமையும் துயரமும் நிறைந்த மாநிலங்களில் ஒன்றான உத்தரப்பிரதேசத்தின் கிராமப்புற, நகர்ப்புற ஏழைகளுக்கு கிடைத்திருக்க வேண்டிய சுகாதார வசதிகளை தட்டிப்பறித்த ஆளும் அரசியல் வாதிகள் அம்பலமாகிறார்கள்.

Leave A Reply

%d bloggers like this: