அமெரிக்காவுக்கு
சீனா இப்போதும்
சவாலாகவே
உள்ளது – ஹிலாரி

Leave A Reply