20வது அகில இந்தியமாநாட்டிற்கானசில தத்துவார்த்தப் பிரச்சனைகள் குறித்தநகல் தீர்மானம்
விலை ரூ.10
20வது அகில இந்திய மாநாட்டிற்கான அரசியல் நகல் தீர்மானம்
விலை ரூ.10
———–
மேற்கண்ட பிரசுரங்கள் விற்பனைக்குத் தயாராக உள்ளன. தேவைப்படும் மாவட்டக்குழுக்கள் பணம் அனுப்பி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுகிறோம்.
————-
கிடைக்குமிடம்
பொது மேலாளர்வைகை வெளியீடு6/16, புறவழிச்சாலை, மதுரை – 180452-2669769

Leave A Reply

%d bloggers like this: