கோரிக்கைகள் குறித்து பேசுவதற்கு பிரதமர் முன்வரவேண்டும். இதற்காக சில நாட்கள் காத்திருப்போம். நியாயமான தீர்வுக்கு அரசு முன்வராவிட்டால் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்துவோம்.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.