27.2.2012 இதழில் 2ஆம் பக்கத்தில் வெளியான அ.சவுந்தரராசன் பேச்சில் தமிழகத்தில் 6 தனியார் பால்பண்ணைகள் உள்ளன என்பதை 66 தனியார் பால்பண்ணைகள் என்று இருக்க வேண்டும்.
-ஆ.ர்.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.