இன்று (21.02.2012) மாலை 4 மணிக்கு நாகை பெருமாள் தெற்கு வீதியில் உள்ள ஏ.எஸ்.ஏ.அம்பிகாபதி திருமண மண்டபத்தில் மாநிலக்குழுக் கூட்டம் நடைபெறும்.

Leave A Reply

%d bloggers like this: