கவிதையும் கவிதை சார்ந்தும் ஆசிரியர் : ஜீவி வெளியீடு : காலம் வெளியீடு 25, மருதுபாண்டியர் 4-வது தெரு, கருமாரியம்மன் கோவில் எதிர் வீதி, மதுரை- 625 002. பக்கம் – 104 விலை – ரூ.80/-

Leave A Reply

%d bloggers like this: