கடலூர், பிப்.17- கடலூர் மாவட்டத்தில் தானே புயலால் பாதிக் கப்பட்ட 900 பெண்களுக்கு உதவும் வகையில் ரூ.45 லட்சம் நன்கொடை வழங்கவிருப்பதாக வால்மார்ட் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இந்த நன்கொடை மூலமாக வால்மார்ட் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மீட்பதற் கும், நீடித்திருக்கும் முந்திரி சாகுபடி நடைமுறை களை மேம்படுத்துவதற்கும் பாதிக்கப்பட்ட முந் திரி செயல்முறை கட்டமைப்பினை மீள்படுத்தி, அதன்மூலம் நீடித்திருக்கக்கூடிய வாழ்வா தாரத்தை மீட்பதற்கு எண்ணியுள்ளன. குப்பை களை அகற்றுதல், முந்திரி மரம் நடுவதற்காக நிலத்தை தயார்படுத்துதல், சிறு விவசாயிக ளுக்கு உதவுதல் ஆகிய பணிகளும் இதில் அடங்கும். இதுபற்றி வால்மார்ட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைவர் ராஜ் ஜெயின் கூறு கையில், “தானே புயலால் கடலூர் பெரிதளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 47 உயிர்களை பலி வாங்கியதுடன், 735 கிராமங்களில் சுமார் 5 லட் சம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த திட்டத் தின் மூலம் முந்திரி பயிரிடுபவர்கள் மற்றும் அறுவடைக்குப் பிந்தைய பணியாளர்களின் திறனை மீண்டும் உருவாக்க முடிவு செய்துள் ளோம்.

Leave A Reply

%d bloggers like this: