கடலூரில் வகுப்புகளை புறக்கணித்த அரசு கல்லூரி மாணவர்கள் இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.