சோமாலியாவில் பட்டினிச் சாவுகள் அதிகரிக்கத் துவங்கியுள்ளன. ஏராளமான குழந்தைகள் மரணமடைந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. (செய்தி-5)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.