மூச்சுத் திணறல்

img

காற்று மாசுபாட்டால் மூச்சுத் திணறல் வந்து விட்டால்..?

சாமி சிலைகளுக்கு வியர்க்கும் என்று ஏர் கண்டிசன் வசதி செய்வதும், குளிர்காலங்களில் சிலைகள் நடுங்கும் என்று அவற்றுக்கு ஷொட்டர் அணிவிப்பதும் ஏற்கெனவே இருப்பதுதான். தற்போது அதில் சுவாசக் கவசமும் இணைந்துள்ளது.....

;