பூச்சி

img

இயற்கை வழி பூச்சி விரட்டி

உரலில் இட்டு இடித்து மசித்து கொள்ளவும். மசித்த இலை தழைகளை 15 லிட்டர் மாட்டு கோமியத்தில் ஊற வைத்து, பின்னர் மஞ்சள் தூள் 250 கிராம், சாணம் 1 கிலோ, புகையிலை கரைசல் 1 லிட்டர் கலந்து 15 நாட்கள் நொதிக்க விட வேண்டும்...

img

விஞ்ஞானியும் எட்டுக்கால் பூச்சியும்

ஒரு முறை ஒரு விஞ்ஞானி தன் உதவியாளருடன் இணைந்து,எட்டு கால் பூச்சியை ஆராய்ச்சி செய்ய முடிவெடுத்தார். எட்டுகால் பூச்சியை பிடித்து வந்து தன் ஆராய்ச்சி மேஜையில்வைத்து, தன் உதவியாளரிடம் விவரித்தார்: “இந்த பூச்சிக்குஅந்த காலத்திலேயே எட்டு கால்கள் பிளாஸ்டிக் சர்ஜெரிமுலம் பொருத்தப்பட்டது

;