கஜா புயலில் பாதிப்பு

img

கஜா புயலில் பாதிப்பு 2 பேருக்கு புதிய வீடுகள் 

கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 50 வீடுகளை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இலவசமாக கட்டிக் கொடுக்க சென்னையில் இயங்கி வரும் எய்டு இந்தியா நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.

img

கஜா புயலில் பாதிப்பு 2 பேருக்கு புதிய வீடுகள் 

கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 50 வீடுகளை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இலவசமாக கட்டிக் கொடுக்க சென்னையில் இயங்கி வரும் எய்டு இந்தியா நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.

;