இராமரின்

img

இராமரின் வம்சாவளி யார்? போட்டா போட்டி துவங்கியது...

நான் தான் கடவுள் ராமரின் 232-ஆவதுவாரிசு. நாங்கள் அவரது நேரடி வாரிசுகள். அதற்கான எல்லா ஆவணமும் எங்களிடம் இருக்கிறது....

;