உலகம்

img

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு

                                  பாதிப்பு                    மரணம்             புதிய மரணம்               நலமடைந்தோர்
உலகம்                   46,47,960                   3,08,985                    5,122                               17,70,993
இந்தியா                     85,940                         2752                       103                                    30,153

                                                    பாதிக்கப்பட்டோர் (மரணம்)

அமெரிக்கா    -    14,84,287 (88,507)

ஸ்பெயின்    -    2,74,367 (27,459)

ரஷ்யா    -    2,72,043 (2,537)

பிரிட்டன்    -    2,36,711 (33,998)

இத்தாலி    -    2,23,885 (31,610)

பிரேசில்    -    2,20,291 (14,962)

பிரான்ஸ்    -    1,79,506 (27,529)

ஜெர்மனி    -    1,75,699 (8,001)

துருக்கி    -    1,46,457 (4,055)

ஈரான்    -    1,18,392 (6,937)

பெரு    -    84,495 (2,392)

சீனா    -    82,941 (4,633)

கனடா    -    74,613 (5,562)

;