செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 4, 2020

உலகம்

img

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு

                            பாதிப்பு              மரணம்              புதிய மரணம்             நலமடைந்தோர்
உலகம்              52,08,836              3,34,862                4,524                                  20,92,603
இந்தியா              1,19,524                 3,600                    144                                        49,026


பாதிக்கப்பட்டோர் (மரணம்)

அமெரிக்கா    -    16,21,196 (96,359)

ரஷ்யா    -    3,26,448 (3,249)

பிரேசில்    -    3,10,921 (20,082)

ஸ்பெயின்    -    2,80,117 (27,940)

பிரிட்டன்    -    2,50,908 (36,042)

இத்தாலி    -    2,28,006 (32,486)

பிரான்ஸ்    -    1,81,826 (28,215)

ஜெர்மனி    -    1,79,021 (8,309)\

துருக்கி    -    1,53,548 (4,249)

ஈரான்    -    1,29,341 (7,249)

பெரு    -    1,08,769 (3,148)

சீனா    -    82,971 (4,634)

கனடா    -    81,324 (6,152)

;