அறிவியல்

img

காந்தப்புலம் பலவீனம் அடைவதால் செயற்கைகோள்களுக்கு பாதிப்பு

பூமியின் காந்தப்புலம் சூரிய கதிர்வீச்சிலிருந்து நம்மை  பாதுகாத்து வருகிறது. தற்போது காந்தப்புலம் இப்போது பலவீனமடைந்து வருவதால் செயற்கைக்கோள்கள் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்புள்ளது என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். 
பூமியைச் சுற்றியுள்ள காந்தப்புலம், சராசரியாக, கடந்த இரண்டு நூற்றாண்டுகளில் அதன் வலிமையில் கிட்டத்தட்ட 10சதவிகிதம் இழந்துள்ளது.  இருப்பினும், ஆப்பிரிக்காவிற்கும் தென் அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான ஒரு நீளமான தெற்கு அட்லாண்டிக் ஒழுங்கின்மையில் விரைவான சுருக்கம் காணப்படுகிறது. கடந்த 50 ஆண்டுகளில் இந்த பிராந்தியத்தில் ஒரு பெரிய மற்றும் விரைவான சுருக்கம் காணப்படுகிறது, அதேபோல் இப்பகுதி வளர்ந்து மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது.
காந்தப்புலம் பலவீனமடைவதால் பூமியை சுற்றும் செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் விண்கலங்களுக்கு தொழில்நுட்ப சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகிறது . காந்தப்புலம் பலவீனமடைந்து வருவதால், அண்டத்திலிருந்து சார்ஜ் செய்யப்பட்ட துகள்கள் குறைந்த பூமியின் உயரங்களுக்குள் ஊடுருவுகின்றன. இது தொடரும் பட்சத்தில் செயற்கைக்கோள்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். 

ஸ்வர்ம் செயற்கைக்கோள் விவரங்களை ஐரோப்பிய விண்வெளி ஏஜென்சி (ஈஎஸ்ஏ) விஞ்ஞானிகள்,கண்டுபிடிப்பு மற்றும் அறிவியல் கிளஸ்டர் (டிஐஎஸ்சி) ஆகியவை ஆய்வு நடத்தின. ஸ்வர்ம் செயற்கைக்கோள்கள் பூமியின் காந்தப்புலத்தை உருவாக்குவதற்கு ஒன்றிணைக்கும் பல்வேறு காந்த சமிக்ஞைகளை அடையாளம் கண்டு அளவிட்டு வருகிறது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், குறைந்தபட்ச தீவிரத்தின் இரண்டாவது மையம் ஆப்பிரிக்காவின் தென்மேற்கு நோக்கி உருவாகியுள்ளது. இந்த ஒழுங்கின்மை இரண்டு தனித்தனி கலங்களாகப் பிரிக்கப்படலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர். 
 

;