திங்கள், ஆகஸ்ட் 3, 2020

அரசியல்

img

மோடி’ஸ் மால்

 

♦ பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்  ரயில்வே, விமான நிலையங்கள் முதலியவை விற்கப்படும்

♦ எங்கள் இலக்கு : நாங்கள் உருவாக்காததை விற்பதில் எங்களுக்கு அவமானம் இல்லை

 

 

;